Ett rättvisande värde

När man härleder formler för att utföra tekniska beräkningar inom exempelvis hållfasthet utgår man från små utsnitt av den konstruktion som man vill undersöka. En järnbalk antas till exempel sitta samman av ett oändligt antal små tvärsnitt med samma egenskaper. Man antar att deformationer som är viktiga för beräkningen kommer att ske i en viss riktning och att vissa aspekter kan ignoreras då de har mycket liten påverkan på resultatet. Målet är att skapa en formel som är lätt att använda och kan användas till att förutspå framtiden. Modellen behöver inte ha med alla aspekter hos balken för att ge ett rättvisande värde. Man skaffar sig i denna process en uppfattning om beräkningsfelens storlekar så att man vet inom vilket område svaret är tillförlitligt. Exempelvis slutar formeln att fungera om man böjer järnstången väldigt mycket, och då måste en ny formel tas fram.

Trädformerna i Binär Trädgård är alstrade av en formel som härmar växande och teckning.