Illusionen, djupet, meningen.

IMAG3021-1
Olika grova linjer, repetitiva former. Något ligger framför det andra och djup är etablerat. Teckning är enkelt. Det här är ett foto på några kraftledningar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *