Perspektiv, rätt och vett

IMAG3023-1
En perfekt teckning? (Ja, det är ett foto.)

Avbildande teckning är att balansera mellan analys och psykologi. Det undermedvetna spontana som signalerar personlighet, och den allmäna teorin kring hur bilddjup och former uppstår verkar tillsammans i en svårkontrollerad soppa. Den skall inte vara kontrollerad. Då är det tråkigt.

Perspektivet är det system som tecknaren väljer att använda i sin translation av motiv till papper. Det finns inget perspektiv som är rätt eller fel och ändå kan man inte göra hur som helst. Perspektivets lagar finns för att ge strecken mening, och strecken bestämmer perspektivet.

Alla har väl någon gång testat en eller tvåpunktsperspektiv, vilket kan utföras med linjal. De flesta nyhetsfoton i dagspressen flummar väl in någonstans i detta och landar troligen uppfattningen om vad som är “korrekt” och “riktigt” och “rätt”. Denna bur är intressant att spränga, och varför? Jo, när det sker utmanas seendet och uppfattningen om verkligheten.

Gör den enkla övningen att teckna precis allt du ser där du är, och se hur snabbt ett sådant system blir värdelöst. Teckning är svårt. Eller seende kanske.

Varje sanning hör intimt ihop med ett perspektiv. Den perspektivläran finns inom fältet “kunskapsteori” och borde i förlängningen leda till ödmjukhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *