Bilen


3d-rendering
Textur och form kopierad från en leksaksbil.

Sjö


3d-print, former framställda via 3d-modellering från ritning, beräkningar och sjökort.

Monument

En park i Linköping sökte konst av tålig och permanent karaktär. Jag framställde då ett monument i brons föreställande mig själv iförd seglarställ.

Campus Valla, Linköping – verket Martin Sundvall f.1975 är offentligt placerat i en park vid campus, i parken mellan Universitetsbiblioteket och FOI.

Skulptur i brons, höjd 30 cm.