Digitala modeller i grafik-pressen

“Binär Trädgård”, 3d-programmering i syfte att härma en tecknad linje såväl som en organisk växt. Här är pappersgrafik framställd från resultatet, annars existesterande som former i dataprogram.