En konstnärlig process influerad av ingenjörskonst


MartinSundvallPortratt500px

Konstnärskap Martin Sundvall.

Arkitektur, miljöer och farkoster, avgränsade av tid eller fysiska barriärer analyseras i en konstnärlig arbetsprocess sammansatt av programmering, planritning, teckning och skulptur. Lockelsen i att förstå motivets konstruktion eller snarare minnets rekonstruktion av detsamma har lett till framställning av CAD-modeller. Barndomens leksaker, vinterns träd eller vaktmästarens hus återskapas och omvandlas med datorns hjälp till film, brons eller frigolit.

Nyfikenhet, behovet av att förstå och formulera sig är drivkrafter i arbetet bakom konstverken i denna portfolio. Det är också en njutning i att vissa stunder känna sig genialisk när en upptäckt av något nytt görs. På grund av den experimentella karaktären i arbetet, så inträffar även motsatsen.

En blandat konstnärlig och naturvetenskaplig utbildning, ligger bakom de metoder och perspektiv som formgivit konstverken. Föreningen söks mellan intellektuell konstruktion och sinnlig form, genom användningen av nya tekniker, främst inom 3d-grafik. Motiven är däremot inte nya, utan handlar om funderingar på omvärldens konstruktion.

De ingenjörsinfluerade metoder som använts till konstverken bygger på exakthet, men har paradoxalt egenheten att leda vägen till form, bild eller datoranimation omöjlig att förutbestämma.  Algoritmer och 3d-program står för stora delar av formgivningsprocessen, och datorstyrda maskiner för omvandlingen till den fysiska framställningen.
Detta innebär frihet, och bygger på tanken att de mest fulländade formerna redan finns, det svåra är att hitta rätt perspektiv för att se. Plötsligt uppstår någonting intressant, och det går inte att se skillnaden om det är ett vackert föremål eller ett nytt perspektiv.

Martin Sundvall 2009