Blyerts


Koncentrationen.
Inget är mer självutlämnande än självporträtt, trots att det bara är du och …